Iz ksaverskog bratsva FRAME

Primanja, obećanja, izbori...

Pročitaj više
Obećanja FRAME Belišće

Belišće, 19. svibnja 2018. g.

Pročitaj više
Homilije i govori na sprovodu o. Danijela Mihatova.

Mirogoj i Ksaver, 16. svibnja 2018. g.

Pročitaj više
Sprovod o. Danijela Mihatova

Mirogoj, 16. svibnja 2018. g.

Pročitaj više
Preminuo o. Danijel Mihatov, franjevac trećoredac

U 103. godini života, 85. godini redovništva i 78. godini svećeničke službe

Pročitaj više
Proslava crkvenog goda sv. Josipa Radnika

Belišće, 28. 4. do 1. 5. 2018. g.

Pročitaj više