Obećanja FRAME Belišće

Belišće, 19. svibnja 2018. g.

Pročitaj više
Homilije i govori na sprovodu o. Danijela Mihatova.

Mirogoj i Ksaver, 16. svibnja 2018. g.

Pročitaj više
Sprovod o. Danijela Mihatova

Mirogoj, 16. svibnja 2018. g.

Pročitaj više
Preminuo o. Danijel Mihatov, franjevac trećoredac

U 103. godini života, 85. godini redovništva i 78. godini svećeničke službe

Pročitaj više
Proslava crkvenog goda sv. Josipa Radnika

Belišće, 28. 4. do 1. 5. 2018. g.

Pročitaj više
O. Danijel Mihatov proslavio 102. rođendan

Odra, 2. travnja 2018. g.

Pročitaj više