srijeda, 10. siječnja 2007.
Naslovnica
Novosti
O sv.Franji Asiškom
O Redu TOR
Provincije
Viceprovincije
Delegacije
Hrvatska provincija TOR
  povijest
  uprava
  neki naši fratri
Pregled naših kuća
Odgojni zavodi
Adresar Provincije
Izdavaštvo
Vjesnik Provincije
Duhovni listić
Uprava Provincije

Izborni Kapitul Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša održan je u samostanu franjevaca trećoredaca na sv. Ksaveru, u kapitularnoj dvorani "biskupa Srećka" od 12. do 15. veljače 2001. godine. Na Kapitulu je izabrana nova uprava Provincije za predstojeće razdolje od četiri godine.

Za provincijskog ministra ponovno je izabran:
fra Petar Grubišić


Članovi provincijske uprave su:

fra Zvonimir Brusač
provincijski vikar, koordinator za redovnički život

fra Božo Sučić
1. vijećnik, koordinator za kulturnu baštinu

fra Nikola Barun
2. vijećnik, koordinator za pastoral;

fra Dragutin Mikulan
3. vijećnik,koordinator za ekonomiju i gradnju

fra Milan Šokčević
4. vijećnik, koordinator za formaciju

Tajnik provincije je:
fra Marko Medo

12. 09. 2004.