ponedjeljak, 8. siječnja 2007.
Naslovnica
Novosti
O sv.Franji Asiškom
O Redu TOR
Provincije
Viceprovincije
Delegacije
Hrvatska provincija TOR
  povijest
  uprava
  neki naši fratri
Pregled naših kuća
Odgojni zavodi
Adresar Provincije
Izdavaštvo
Vjesnik Provincije
Duhovni listić
Hrvatska Provincija TOR

Franjevci trećoreci redovnička su zajednica nastala u srednjem vijeku. Njen je utemeljitelj sv. Franjo Asiški. Sv. Franjo (1181 - +1226) bio je pokornik u duhu vremena. Ustanovio je redovničku zajednicu Male braće, franjevaca prvoga reda od kojih se danas spominju tri različita ogranka: franjevci, konventualci i kapucini.

Od Franjinih ranih sljedbenika istomišljenika posebno je zapažena sv. Klara koja je uz njegovu pomoć organizirala ženski samostanski drugi red - klarise.

Treći pak red su pokornici, kao što je bio i sam sv. Franjo, koji žive u svijetu. S vremenom u europskim zemljama u različito vrijeme od tih se svjetovnjaka organizirao treći samostanski red zvani franjevci trećoreci, fratri od pokore, bratija od kajanja i slično. U trećem samostanskom redu postoje i brojne ženske redovničke zajednice - franjevke trećoredice.

11. 09. 2004.