četvrtak, 11. siječnja 2007.
Naslovnica
Novosti
O sv.Franji Asiškom
O Redu TOR
Provincije
Viceprovincije
Delegacije
  Bangladeš
  Francuska
  Švedska
Hrvatska provincija TOR
Pregled naših kuća
Odgojni zavodi
Adresar Provincije
Izdavaštvo
Vjesnik Provincije
Duhovni listić
Delegacija Naše Gospe od uznesenje, Francuska

Vitalnost franjevačkog pokreta proširila se i u Francusku gdje se zajednice braće Trećeg reda sv. Franje spominju već 1287. godine. Francuski kralj Ljudevit IX (1214.-1270.) bio je svjetovni franjevac trećoredac. Živio je život pokornika u svojoj palači i zaštitnik je Trećega reda sv. Franje.

U stara su vremena na području Francuske živjela brojna franjevačka bratstva. Stogodišnji rat (1337.-1453.) je vjerojatno spriječio da se te grupe međusobno ujedine. Do određenog ujedinjenja došlo je nakon što su se neka bratstva okupila na kapitul 1604., na kojem su za svog poglavara izabrali o. Vincenta Mussarta.

Progonstva koja su nastupila nakon francuske revolucije imala su za cilj uništiti redovnike. U tim progonstvima mučeničku smrt podnio je o. Severinus Gerault, generalni tajnik trećoredske kongregacije. Crkva ga je godine 1926. proglasila blaženim.

Kongregacija Trećeg samostanskog reda u Francuskoj nestala je s lica zemlje 1792. godine.

Duh Sveti potakao je o. Francoisa Marie Clausade (1818-1900) da u Francuskoj ponovno uspostavi samostansku zajednicu Trećega reda sv. Franje. On je sa subraćom iz Albija počeo živjeti franjevačkim stilom života u starom samostanu Notre Dame u Ambialetu. Papa Pio IX odobrio je 1873. njihov stil života po pravilu Trećega samostanskog reda sv. Franje. U slijedećih dvadesetak godina život se kongregacije nadahnjivao primjerom o. Clausada. Braća su bila poznata kao propovjednici pučkih misija.

Kongregacija je 1903. poslala nekoliko članova u misije u Brazil. Teritorij koji im je bio dodijeljen bio je jedan od najneprohodnijih i najtežih u Brazilu. Francuska braća su radila s urođenicima – indijancima na području Mato Grossa koje je bilo poznato pod imenom “zeleni pakao”. Naš se Red s velikim divljenjem sjeća toga gotovo stogodišnjeg misionarskog rada francuskih fratara u Brazilu.

Pedesetih godina počeo se smanjivati broj zvanja u francuskoj kongregaciji te je o. Henri Maynadier, poglavar kongregacije zatražio od našeg Reda pomoć za misije u Brazilu. Tri su naše provincije poslale svoje redovnike. Godine 1955. francuska je kongregacija počela proces ujedinjenja s Redom, a godine 1959. službeno je ujedinjenje proveo je tadašnji general o. John Boccella.

Odcjepljenje brazilske zajednice od matične Provincije i nedostatak zvanja u Francuskoj izazov su Redu da se, suočen s nesigurnom budućnošću, uzda u pomoć Duha Svetoga.

Za daljnje informacije: Couvent de Notre Dame de La Dreche, 81130 Cagnac-les-Mines, France

11. 09. 2004.