četvrtak, 11. siječnja 2007.
Naslovnica
Novosti
O sv.Franji Asiškom
O Redu TOR
Provincije
Viceprovincije
Delegacije
  Bangladeš
  Francuska
  Švedska
Hrvatska provincija TOR
Pregled naših kuća
Odgojni zavodi
Adresar Provincije
Izdavaštvo
Vjesnik Provincije
Duhovni listić
Delegacija sv. Bonaventure, Bangladeš

Povijest pokazuje da su političke prilike utjecale na ukidanje i zatvaranje provincija. U Bangladešu je razvoj političkih događaja doveo do rađanja novog entiteta, Delegacije sv. Bonaventure.

Dva su Bangladešanina, fra Kevin Tutu i o. Emanuel Gomes, šezdesetih godina pristupili indijskoj Provinciji Sv. Tome. Završili novicijat i položili prve zavjete u Indiji. I jedan i drugi su bez poteškoća mogli posjećivati svoju zemlju.

Atentatom na osnivača Bangladeša godine 1975. političke prilike su se potpuno promijenile. Kad je o. Emmanuel išao obnoviti vizu, indijske su mu vlasti rekle da više ne može ostati u zemlji. Vratio se u Bangladeš i živio tamo kao franjevac trećoredac bez zajednice. Generalni ministar ga je najprije priključio zajednici u Italiji, a potom zajednici u Sri Lanki. Dok je tamo boravio trojica mladića iz Bangladeša izrazila su želju da postanu franjevci trećoreci. O. Emmanuel je uredio da brigu oko njihovog odgoja preuzme zajednica u Šri Lanki.

Otac Emanuel se vratio u Bangladesh i počeo pomagati biskupu u Dinajpuru na jednoj župi. Još je jedan mladić zatražio ulazak u zajednicu franjevaca trećoredaca. Uz pomoć indijske provincije sv. Tome i misionara Papinskog instituta za misije (PIME) trećoreci u Bangladešu izgradili su kuću, “Assisi Bhavan”. I general u Rimu i susjedni provincijali nadali su se da će se odnosi između Bangladesha i Indije normalizirati. Oni su međutim postajali sve gori. Bilo je gotovo nemoguće dobiti vizu za prelazak iz jedne zemlje u drugu. Na Generalnom kapitulu u Asizu, u lipnju 1995. indijska je Provincija sv. Tome predložila Redu da u Bangladešu ustanovi delegaciju, to jest zajednicu pod izravnom upravom Generalne kurije. To je i učinjeno; u srpnju pak 1999. generalni ministar o. Bonaventura Midilli blagoslovio je novu zgradu novicijata, u kojoj su trojica mladića započeli prvi novicijat našeg Reda u Bangladešu. Trenutno se pokazuju znakovi porasta zvanja u ovoj Delegaciji.

Bangladeš je zemlja sa 122 milijuna ljudi. Osamdeset i pet posto stanovništva su muslimani dok kršćani čine nešto manje od jedan posto pučanstva. Ova Delegacija podsjeća naš Red na primjer sv. Franje koji je, u svojoj jednostavnosti, naviještao Krista sultanu i saracenima.

Za daljnje informacije: Assisi Bhavan, P.O. Hajee Danesha College, North Gobindapur, Dt. Dinajpur, Bangladesh.

11. 09. 2004.