subota, 17. ožujka 2007.
Naslovnica
Novosti
O sv.Franji Asiškom
O Redu TOR
Provincije
Viceprovincije
  sv. Franje, Indija
  sv. Josipa, Južnoafrička R.
  Gospe Šri Lanke
  Gospe od ukazanja, Brazil
  sv. Antuna, Paragvaj
  sv. Marije Guadalupe, SAD
Delegacije
Hrvatska provincija TOR
Pregled naših kuća
Odgojni zavodi
Adresar Provincije
Izdavaštvo
Vjesnik Provincije
Duhovni listić
Viceprovincija sv. Antuna, Paragvaj

Papa Pio XII bio je svjestan opasnosti od komunizma u zemljama u kojima je vladalo siromaštvo i socijalna nepravda. Zbog toga je apostolski nuncij u Paragvaju 1949. godine zatražio od tadašnjeg generala o. Johna Boccelle da pošalje franjevce trećorece kako bi učvrstili vjeru i socijalne strukture u Latinskoj Americi. Otac John Boccella obratio se provincijalu asiške provincije o. Giovanniju Della Vecchiju i on je pozitivno odgovorio na generalovu molbu. U Paragvaj su poslani o. Serafino Brizzola i o. Celestino Mastrocola. Nakon dugog putovanja stigli su u Asuncion, 1. siječnja 1951. godine.

Centar pastoralnog djelovanja bio je San Estanislao, bivša isusovačka misija. Tijekom nekoliko godina u Paragvaj je pristiglo deset novih fratara. Nedjeljom su na konjima putovali do područnih kapela. Tijekom 1956. godine preuzeli su pastoralnu brigu u Itacurubi del Rosario; 1963. su počeli pastorizirati Guarani indijance. Šezdesetih godina zajednica je dobila status povjereništva asiške provincije.

Provincija Bezgrešnog začeća
Godine 1959. Papa Ivan XXIII ponovio je apel redovnicima 1959. godine da u što većem broju šalju braću u Latinsku Ameriku. Američka se Provincija Bezgrešnog začeća odazvala i Sveta Stolica joj je dodijelila pastoralnu skrb pokrajine Caaguazu.

Kad su američki franjevci pristigli u Coronel Oviedo nisu imali krov nad glavom. Kupili su jednu staru benzinsku pumpu, adaptirali i od nje napravili rezidenciju u kojoj su slavili i liturgiju. Godine 1961. područje je dobilo status Prelature Coronel Oviedo. Sveta Stolica je za prelata nulliusa postavila o. Jeroma Pechilla, vrlo dinamičnog pastira koji je u kratkom razdoblju izgradio katedralu, uspio dobiti američke svećenike za popunjavanje župa te pozvao redovnike da vode bolnice, škole i župne programe.

Fratri su dobili novu župu Cristo Redentor kraj autoputa “Pan Americana”. Župa Triju Kraljeva u Carayaou bila je središte pastoralnog djelovanja u tom ruralnom području. Fratri drže i župu u Hernandarias, u gradu kraj kojeg su Brazil i Paragvaj zajednički sagradili veliku hidroelektranu. Franjevci asiške provincije su u međuvremenu primili prve domaće postulante i otvorili sjemenište; američka Provincija je imala novicijat u Coronel Oviedu. Godine 1977. dvije su zajednice objedinile odgojni program. Oba povjereništva su za smještaj bogoslova sagradili “Kuću sv. Serafina” u blizini Katoličkog sveučilišta u Asuncionu.

Nastanak Viceprovincije
Generalni ministar o. José Angulo Quilis je godine 1992. uspostavio Viceprovinciju sv. Antuna Padovanskog. Za prvog provincijala izabran je o. Luis Tosiani. Vice provincija ima devetnaest svečano zavjetovane braće koja djeluju na četiri župe.

Za daljnje informacije: Curia Provincial TOR, 345, Asuncion, Paragvay

11. 09. 2004.