subota, 17. ožujka 2007.
Naslovnica
Novosti
O sv.Franji Asiškom
O Redu TOR
Provincije
Viceprovincije
  sv. Franje, Indija
  sv. Josipa, Južnoafrička R.
  Gospe Šri Lanke
  Gospe od ukazanja, Brazil
  sv. Antuna, Paragvaj
  sv. Marije Guadalupe, SAD
Delegacije
Hrvatska provincija TOR
Pregled naših kuća
Odgojni zavodi
Adresar Provincije
Izdavaštvo
Vjesnik Provincije
Duhovni listić
Viceprovincija Naše Gospe od ukazanja, Brazil

Kad se neposredno nakon zla pokaže Božja ruka onda je to znak Božje svemoći. Nakon što je francuska vlada počela zatvarati samostane u Francuskoj, naši su franjevci počeli slati misionare u Brazil. Carlos Luis D’Amour, biskup u Cuiabài, izrazio je 1904. godine svoju dobrodošlicu o. Ambroziju, o. Atanaziju, o. Aristidu, o. Bonaventuri i bratu Fedelu. Povjerio je fratrima pastoralnu brigu u jednoj regiji centralnog dijela Brazila koja teritorijem dva puta nadmašuje veličinu Francuske. Tijekom jedanaest godina francuski su trećoreci tako dobro razvili infrastrukturu da je to ponukalo Vatikan da za prvog biskupa u Caceresu postavi franjevca trećoreca o. Louisa Mariju Gailberta.

Drugi su centar fratri podigli u području Guajara Mirima. Otac Roberto Gomes de Arruda počeo je evangelizirati kanibalističko pleme Pacas Novas. Zadobio je njihovo povjerenje zahvaljujući svojoj jednostavnosti i dosljednosti te ga je godine 1966. Sveta Stolica postavila za biskupa Guajara Mirima, na području u kojem žive pripadnici spomenutog plemena.

Treći pastoralni centar osnovan je u Poconéu gdje su fratri postali poznati kao poznavatelji ljekovitoga tropskog bilja. I danas se fratri bave izvozom ljekovitih biljaka u Francusku.

Francuski franjevci trećoreci imali su još tri pastoralna centra: Nossa Senhora de Livramento, Mogi Mirim i crkvu Gospe Fatimske u Sumaréu, dijelu Sao Paola.

Generalna kurija u Rimu je 1959. godine uvidjela potrebu uspostave povjereništva koji bi bio pod izravnom jurisdikcijom generala. Godine 1966. Povjereništvo Naše Gospe od ukazanja postao je neovisan sa 17 svečano zavjetovanih redovnika među kojima su bili jedan biskup i osam svećenika. U to je doba Povjereništvo imalo 55 bogoslova i sjemeništaraca.

Dolazak američkih fratara
Američka Provincija Srca Isusova se 1962. godine odazvala apelu Pape Ivana XXIII za pomoć Crkvi u Latinskoj Americi. Poslala je šestoricu redovnika: o. Rogera Chuntu, o. Victora Galla, o. Josepha Clencyjaa, o. Carla Napolija, o. Roberta Siska i o. Marcellusa Smitha, u mjesto Borba u području Amazone. To široko područje obuhvaćalo je oko 100.000 kvadratnih kilometara. Tamo je najprikladnije putovati brodom. Fratri su osnovali četiri pastoralna centra: Nova Olinda, Borba, Nova Aripuana i Autazes. Svaki je centar imao svoje misijske filijale. Časne sestre su im pomagale kao učiteljice i katehistice. Do godine 1970. u trećoredskom misijskom projektu u Brazilu sudjelovalo je petnaest redovnika. Otac Adrian Viegle je 1965. godine, završivši službe provincijala postao prelat nullius u Borbi.

Stvaranje Viceprovincije
Generalna kurija u Rimu je 1967. sazvala sastanak vodstva zajednice u Brazilu s upravama francuske i američke trećoredske provincije. Plod tog sastanka bio je da su se ujedinile francusko-brazilske i američko-brazilske misije. Preporuka s tog sastanka bila je da dvije zajednice objedine odgojni program. General José Angulo Quilis je 1992. službeno ujedinio dva entiteta u Viceproviciju Naše Gospe od ukazanja, a za prvog provincijala izabran je o. Alain Hévin. Ova Viceprovincija ima 26 svečano zavjetovana redovnika koji djeluju na osam župa. Velike udaljenosti između pojedinih samostana i župa Viceprovincije znatno otežavaju međusobnu komunikaciju. Za braću će biti veliki izazov promicanje jedinstva i bratstva unatoč tome što nastavljaju rad u međusobno vrlo udaljenim područjima od Amazone do gradskih područja Sao Paola i Santa Catarine.

Za daljnje informacije: Casa Provincial, Convento N. Sra. de Fatima, Avda. Dr. Arnaldo, 1831, 01255-000 Sao Paolo SP, Brazil ili fax: 55-11-2019-5667.

11. 09. 2004.