srijeda, 10. siječnja 2007.
Naslovnica
Novosti
O sv.Franji Asiškom
O Redu TOR
Provincije
Viceprovincije
  sv. Franje, Indija
  sv. Josipa, Južnoafrička R.
  Gospe Šri Lanke
  Gospe od ukazanja, Brazil
  sv. Antuna, Paragvaj
  sv. Marije Guadalupe, SAD
Delegacije
Hrvatska provincija TOR
Pregled naših kuća
Odgojni zavodi
Adresar Provincije
Izdavaštvo
Vjesnik Provincije
Duhovni listić
Što mi franjevci trećoredci radimo ?

Ponajprije, molimo! Kao i sv. Franjo prvotno smo pozvani na neprestano produbljivanje jedinstva s Bogom u Kristu. Kao i prvi trećoredski pokornici nastojimo da Bog bude u središtu našeg života. Iz molitve crpimo snagu za sve drugo što život donosi.

U svom Prvom pismu vjernicima (pokornicima) sv. Franjo kaže: "Kako su blaženi i blagoslovljeni oni i one… koji donose plodove dostojne pokore" Asiški pokornici slijedili su ovaj savjet sv. Franje i provodili ga čineći tjelesna i duhovna djela milosrđa.

Da bi to postigli neki su od prvih fratara osnivali zajednice koje su nudile hranu i smještaj hodočasnicima i brinuli se za njih kad bi oboljeli.

11. 09. 2004.