četvrtak, 11. siječnja 2007.
Naslovnica
Novosti
O sv.Franji Asiškom
O Redu TOR
Provincije
  Asiška
  Sicilijanska
  Španjolska
  Presvetog Srca Isusova, SAD
  Bezgrešnog začeća, SAD
  Indijska
Viceprovincije
Delegacije
Hrvatska provincija TOR
Pregled naših kuća
Odgojni zavodi
Adresar Provincije
Izdavaštvo
Vjesnik Provincije
Duhovni listić
Provincija bezgrešnog začeća, Španjoska

U srednjem su vijeku hodočašća bila vrlo popularna. Motivi za duga, naporna, a često i opasna putovanja bili su različiti: vjera, odmor, pokora. Najčešće odredište bilo je svetište sv. Jakova (Santiago de Compostela) u sjevero-zapadnom dijelu Španjolske. To je svetište je bilo odredište mnogih hodočasnika, jer se radi o jedinom grobu apostola u nekoj europskoj zemlji, a izvan Rima. Hodočasnici su tijekom putovanja trebali mnoge usluge. Upravo su zbog toga sagrađeni su mnogi gostinjci uz ceste koje vode do svetišta. Tako su i skupine franjevačkih trećoredaca u ime ljubavi Božje nudile gostoprimstvo mnogim hodočasnicima. Već se 1372. spominju skupine “tercerosa” koje vode hosipicije u Mellidu u blizini Santiaga de Compostela. Krajem četrnaestog stoljeća grupa fratara s iberijskog poluotoka ujedinila se i tako oformila drevnu kongregaciju franjevaca trećoredaca. Početkom sedamnaestog stoljeća kongregacija je bila tako brojna da je u Španjolskoj bilo moguće osnovati dvije provincije. Međutim 1835. u Španjolskoj je na vlast došla antiklerikalna struja koja je uspjela pozatvarati sve trećoredske samostane. Time je Treći samostanski red sv. Franje u Španjolskoj nestao.

Do ponovnog ustanovljenja Reda u Španjolskoj došlo je na otoku Mallorci. Duh Sveti pronašao je Antonija Ripolla (1844-1916), tkalca po zanimanju, da se pobrine za neke potrebe na koje su u mjesnoj Crkvi obično odgovarali redovnici. On je, s još dvojicom mladića, počeo 1877. godine živjeti po pravilu Trećeg svjetovnog reda sv. Franje u napuštenom samostanu male braće. Vrlo brzo je sa subraćom otvorio školu u mjestu Llucmajor u kojoj su odgajali djecu učeći ih čitati, pisati i poučavajući ih u vjeri.

Otac Jeronimo Aguillo, OFM, dao je 1893. godine fra Antoniju i petorici njegove subraće franjevačko odijelo i usmjerio da postanu biskupijska kongregacija. Braća su zavjetovala Pravilo Leona X. Naš generalni ministar o. Angelo de Mattia pripojio je 1906. godine ovu redovničku zajednicu Trećem samostanskom redu sv. Franje utemeljivši je kao španjolsku provinciju i dajući joj ime Provincije Bezgrešnog začeća. Biskup Palma de Mallorce msgr. Champins darovao je novoj provinciji nekadašnji samostan male braće i crkvu sv. Franje u Palmi i svetište Majke Božje u Curi. Jednostavan evanđeoski život ovih redovnika privukao je mnoge mlade ljude da prihvate franjevački način života. Već 1914. godine Provincija je sagradila vlastito sjemenište. U to doba na Mallorci nije svaki gradić imao srednju školu. Tako su franjevci trećoreci počeli otvarati svoje “kolegije” – to jest škole u kojima su đaci mogli i stanovati. Otvoreni su kolegiji u Palmi, Arti, Llucmajoru i Inci. Drugi oblik apostolata španjolskih franjevaca trećoredaca bio je propovijedanje po selima otoka Mallorce.

Na molbu biskupa iz Galvestona u državi Texas i tadašnjeg generalnog ministra o. Arnalda Rige, španjolska je provincija poslala svoje prve fratre izvan Španjolske. Godine 1924. došli su u Waco i radili s doseljenicima iz Meksika. Pastoralna skrb španjolske provincije za doseljenike španjolskog jezika u Sjedinjenim Državama proširila se i u New Jersey, na područje grada Newarka kao i na sam grad New York. Godine 1940. Provincija je poslala fratre i u Madrid. Bio je to povratak franjevaca trećoredaca na španjolsko kopno nakon izbivanja od oko stotinu godina. Provincija, uvijek spremna izići u susret potrebama mjesnih crkava poslala je 1951. godine svoje fratre i u Ciudad de Mexico. Godine 1997. nas je generalni ministar status meksičkog povjereništva uzdigao na razinu Viceprovincije. U odgovoru na apel Pape Ivana XXIII da se pomogne očuvanju vjere u Latinskoj Americi, španjolska je provincija preuzela pastoralne obveze na širokom području prelature Huamachuco u Peruu.


Španjolsko povjerenstvo u Peruu
Apel Pape Ivana XXIII redovnicima da pomognu Latinskoj Americi, na poseban je način upućen redovničkim zajednicama španjolskoga jezičnog područja. Generalni ministar franjevaca trećoredaca o. John Boccella primio je 1961. godine pozitivan odgovor španjolske provincije na Papin apel. O. John je o spremnosti španjolske provincije izvijestio kardinala Antonija Samorea koji je uredio da franjevci trećoreci preuzmu pastoralnu brigu za prelaturu Huamachuco u Peruu, u području koje se nalazi na tri tisuće metara nadmorske visine. Velika udaljenost od gradova i siromaštvo u kojem ljudi žive čine ovaj apostolat jednim od najtežih u cijeloj Latinskoj Americi.
Sada španjolska Provincija ima pet “kolegija” i četiri župe u Mallorci, te dva “kolegija” i pet župa na području Iberijskog poluotoka, u kopnenoj Španjolskoj. Provincija i dalje pastoralno djeluje među doseljenicima španjolskog jezika u dva grada u državi New Jersey, u Newarku i u Elizabethu. Fratri Povjereništva u Peruu djeluju pastoralno u Huamachucu, Limi i Trujillu. Ova je Provincija uistinu primjer svesrdnog darivanja Crkvi i Redu.

Za daljnje informacije obratite se na: La Porciuncula, Apartat 170, 07600 S’Arenal, Mallorca, Spain; e-mail: toric@planalfa.es

11. 09. 2004.