srijeda, 10. siječnja 2007.
Naslovnica
Novosti
O sv.Franji Asiškom
O Redu TOR
Provincije
  Asiška
  Sicilijanska
  Španjolska
  Presvetog Srca Isusova, SAD
  Bezgrešnog začeća, SAD
  Indijska
Viceprovincije
Delegacije
Hrvatska provincija TOR
Pregled naših kuća
Odgojni zavodi
Adresar Provincije
Izdavaštvo
Vjesnik Provincije
Duhovni listić
Asiška provincija svetog Franje


Počeci
Asiška Provincija sv. Franje vuče svoje podrijetlo izravno od drevnog reda pokornika kojemu je sv. Franjo dao novu inspiraciju i živost. Neki pokornici su počeli živjeti u osami. Franjo je osobno dvojicu takvih pokornika ohrabrio da počnu živjeti kao pustinjaci (eremiti). Drugi su se pokornici posvećivali pomaganju u bolnicama. Drugi su pak ustanovljavali hospicije u kojima su se odmarali i zadržavali u ono vrijeme brojni hodočasnici.
Treći samostanski red u Italiji u vrlo je uskoj vezi s tim grupama pokornika. Papa Ivan XXII bio je prvi papa koji je 1323. godine dao priznanje i podršku ovakvom obliku "redovničkog života” svojom bulom Altisimo in divinis
Male zajednice franjevačkih pokornika širile su se u središnjoj Italiji velikom brzinom. Živjeli su strogim životom te su ih neki crkveni poglavari zabunom znali pomiješati s “fraticellima” - franjevačkim duhovnjacima, koje je Sveta stolica u više navrata osuđivala. Konačno je identitet franjevačkih trećoredskih zajednica bio jasnije definiran. Godine 1447. Papa Nikola V ovlastio ih je da se okupe na generalni kapitul i da izaberu generalnog vizitatora i savjetnike koji bi bili na čelu Reda. Kapitul je održan slijedeće godine (1448.) u Montefalcu, gradiću nedaleko od Asiza.
Dana 25. srpnja 1448.,u sceni koja evocira “kapitul na rogozinama”, oko tri stotine braće franjevačkog reda od pokore okupilo se oko crkvice sv. Roka nadomak Montefalca. Bili su to predstavnici pokorničkih bratstava u Italiji. Oni su se odazvali pozivu Pape Nikole V koji je bulom Pastoralis Officii tražio da se održi prvi generalni kapitul Reda. Brat Bartolomeo Bonamati iz Perugie izabran je za prvoga generalnog ministra.

Rast i opadanje
Centralizacija je dovela do naglog širenja Reda tijekom petnaestog i šesnaestog stoljeća. Na generalnom kapitulu 1589. bilo je u Italiji jedanaest provincija, među kojima su se isticale i provincije iz današnjih regija Umbrije, Marchi i Sicilije.Različiti događaji prouzročili su smanjenje broja braće u Redu tijekom slijedeća tri stoljeća. Papa Inocent X je 1652. godine naredio zatvaranje redovničkih kuća koje su imale manje od dvanaest članova. Mnogi naši samostani morali su biti zatvoreni.
U drugoj polovici osamnaestog stoljeća protucrkveni duh tog vremena i vladavina Napoleona doveli su do opetovanih pritisaka na samostane. Zakoni pak koji su pratili ujedinjenje Italije bili su neprijateljski prema religiji i uzrokovali su zatvaranje i onih nekoliko samostana koji su preživjeli sve prijašnje teškoće.

Tek u desetogodišnjem razdoblju između 1880. i 1890. godine bilo je moguće ponovno uspostaviti ovu provinciju. Otac Emidio Maricotti (1885-1897) ponovno je okupio mnogu raspršenu braću. Njegov nasljednik, generalni ministar o. Angelo De Mattia (1903-1912) nastavio je oživljavati Red. Ponovno uspostavljena Provincija, obnovljena brojem i energijom, bila je 1910. godine u stanju poslati fratre u zapadnu Pennsylvaniju da se brinu za pastoralne potrebe talijanskih doseljenika.

Sadašnje stanje
Nekoliko članova ove provincije poduzelo je vrijedna istraživanja na području povijesti i duhovnosti Reda. Otac Raffaele Pazzelli, o. Lino Temperini i o. Vittorio Moretti i dalje nastavljaju tradiciju o. Francesca Bordonija, čuvenog povjesničara Reda iz 17. stoljeća. Provincija se posvećuje i različitim djelima apostolata. Godine 1950. poslala je trojicu fratara da pomognu i nastave evangelizaciju u Paragvaju.
Godine 1957. prihvaćen je službeni naziv “Provincija sv. Franje Asiškog”. Tijekom šezdesetih godina ovog stoljeća provincija se počela baviti i pastoralnim radom prihvativši župe u Milanu i Rimu. Tri redovnika Provincije su 1997. godine preuzela župu na otoku Mindanao u Filipinima.

Za dodatne informacije obratiti se na: Convento S. Antonio di Padova, Via S. Paolo 2, 06081 Assisi, Italia.

11. 09. 2004.