ponedjeljak, 8. siječnja 2007.
Naslovnica
Novosti
O sv.Franji Asiškom
O Redu TOR
Provincije
  Asiška
  Sicilijanska
  Španjolska
  Presvetog Srca Isusova, SAD
  Bezgrešnog začeća, SAD
  Indijska
Viceprovincije
Delegacije
Hrvatska provincija TOR
Pregled naših kuća
Odgojni zavodi
Adresar Provincije
Izdavaštvo
Vjesnik Provincije
Duhovni listić
U ime Gospodnje !


Onima koji čine pokoru….

Svi koji ljube Gospodina iz svega srca, iz svega uma i iz sve snage (Mt 12,30) i ljube svoje bližnje kao sebe same (Mt. 22,39) i mrze svoja tjelesa s njihovim manama i grijesima, te primaju tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista i donose plodove dostojne pokore.

O kako li su blaženi i blagoslovljeni oni i one dok to čine i u tome ustraju jer će na njima Duh Gospodnji počivati (usp. Iz 11,2) i učiniti ih svojim stanom i prebivalištem (Iv 14,23). Oni su sinovi nebeskog Oca (usp. Mt 5,45) kojega djela čine. Oni su zaručnici, braća i majke Gospodina našega Isusa Krista (usp. Mt 12,50).


Prvo pismo vjernicima napisao je sv. Franjo Asiški 1215. godine kao upute o načinu života za braću i sestre pokorničkog reda. Ono je postalo temeljni dokument trećoredskih pokornika u ono vrijeme, kao što je i danas.

11. 09. 2004.