petak, 16. ožujka 2007.
Naslovnica
Novosti
O sv.Franji Asiškom
  Deset franjevačkih pravila
O Redu TOR
Provincije
Viceprovincije
Delegacije
Hrvatska provincija TOR
Pregled naših kuća
Odgojni zavodi
Adresar Provincije
Izdavaštvo
Vjesnik Provincije
Duhovni listić

Deset franjevačkih pravila

Sv. Franjo Asiški svetac je koji se znalački umio uzdići od stvorenja do Stvoritelja.

  • Odrekao se svakoga zemaljskog imutka i sklopio otajstvenu ženidbu s Gospođom Siromaštinom.

  • Veličao je nevine zemaljske radosti, uzvisio čak i bol i žrtvu i smrt.

  • Plakao je nad ljudskom surovošću i nepravdom, a ljude je poučavao da se ljube kao braća.

  • Zanosno je propovijedao križ kao stijeg, Evanđelje kao zakonik, ljubav kao sestru.

  • Svojim je primjerom obraćao zalutale i privodio ih da žive u vjeri, nadi i ljubavi.

  • Svojom je dobrotom i blagošću ohrabrivao malene, one koji trpe i one koji su bez nade. Pomagao im je da se uzdaju u Božju Providnost.

  • Privukao je k sebi mnoštvo gorljivih duša. Za njih je osnovao tri redovničke zajednice gdje mogu živjeti Evanđelje u svoj njegovoj punini.

  • Osjetio je i pokazao u Euharistiji, tom Božanskom kruhu, otajstvo savršenog jedinstva između čovjeka i Boga.

  • Gospodin ga je učinio dostojnim da na svome tijelu nosi znakove njegove muke, svete rane.

  • Bio je misionar. Sam je išao ili je slao svoju braću među nevjernike po uputama rimskog biskupa.

Ovaj dekalog sažimlje svetost Asiškog Ubogara i njegovo apostolsko djelovanje te poziva na promišljanje i prilagodbu našega života evanđeoskim savjetima.

09. 09. 2004.