Susret generalnih ministara sa sv. Ocem

U ponedjeljak 10. travnja 2017. godine, četri generalna ministra prvog i trećeg franjevačkog reda: fra Nicholas Polichnowski, TOR, fra Anthony Perry, OFM, fra Mauro Johri, OFMCap i fra Marco Tasca, OFMConv susreli su se sa Sveti Ocem Franjom u Vatikanu.

Na sastanku generalni ministri predstavili su Papi Franji prijedlog da se omogući braći laicima da budu izabrani na pozicije vodstva bilo Reda bilo provincije. Na taj način brat laik bi mogao postati generalni ili provincijski ministar.

 Potom su raspravljali o različitim projektima koji bi mogli povećati zajedništvo i suradnju među franjevački redovima, te o ujedinjenju franjevačkih sveučilišta u Rimu.

 Nezaobilazna tema bio je i papin predstojeći put u Egipat. Povodom tog događaja,  generalni ministri informirali su sv. Oca da se pripremaju na proslavu 800. obljetnice susreta između sv. Franje i Sultana Malik al-Kamila. Taj događaj je primjer mogućnosti dijaloga s muslimana kroz vjeru i mir koji i mi možemo danas nasljedovati.