Samostan sv. Franje Ksaverskoga u ZagrebuSamostan sv. Franje Ksaverskog na sjeveru Zagreba središnji je samostan Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša. U njemu je provincijalovo sjedište od 1927. te odgojni zavod redovničkih gimnazijalaca i studenata. Samostan je građen uz crkvu od 1923., a kasnije dograđivan sve do naših dana. Franjevci trećoredci došli su na Ksaver 20. kolovoza 1923 godine, a službeno uvođenje trećoredaca u posjed crkve uslijedilo je na blagdan sv. Franje Ksaverskog 3. prosinca 1923.

Sadašnja crkva sv. Franje Ksaverskog sagrađena je 1752. godine, a gradili su je isusovci kao hodočasničku crkvu.
Poznata je Ksaverska kalvarija na kojoj se održavaju korizmeni nedjeljni križni putovi s mnoštvom vjernika. Već od prije postojale su drvene križne postaje, a današnji oblik projektirao je Ćiril Iveković i izvedene su u proljeće 1926. godine. Kalvarija je obnavljana više puta.
Od doseljenja u samostan redovnici su pomagali u pastoralnom radu susjednim župnicima, a 20. rujna 1942. bl. Alojzije Stepinac osnovao je župu svetog Franje Ksaverskog. Prigodom otvaranja župe Blaženik je slavio misu na staroslavenskom jeziku i tako pokazao da cijeni to dragocjeno blago i da mu je stalo do hrvatskog glagoljskog naslijeđa koje su franjevci trećoredci donijeli u Zagreb.
U samostanu, osim samostanskog arhiva, nalazi se i bogati provincijski arhiv koji sadrži višestoljetno kulturno blago koje su stvorili i sabrali franjevci trećoredci.

U samostanu postoji i knjižnica koja je formirana odmah nakon dolaska redovnika na Ksaver. Prva knjiga koja je nabavljena u rujnu 1925. bila je »Veliki katekizam Deharb« za 12 dinara. Godine 1928. s prijenosom posmrtnih ostataka biskupa Mahnića u samostansku knjižnicu je prenesena i njegova knjižnica koju je on darovao redovnicima te je postala dijelom knjižničkog samostanskoga fonda. Danas samostanska knjižnica broji preko 14.000 naslova.

Samostan čuva i zbirku crkvenog posuđa i zbirku slika Zlatka Šulentića koji je bio susjed i prijatelj redovnika na Ksaveru. Iz župe sv. Franje Ksaverskoga danas zajednica ima jednog studenta teologije. U samostanu sada živi sedam svećenika, gimnazijalci i studenti te školske sestre franjevke koje rade u samostanu i župi. Redovnici ksaverskoga samostana rade u župi, predaju na Bogoslovnom fakultetu, pomažu u pastoralu drugima i odgajaju svoj podmladak.

Adresa: Jandrićeva 21, 10000 Zagreb
tel: (01) 46-73-801
faks: (01) 46-73-802
e-mail: tajnistvo@franjevcitor.hr

Članovi bratstva:
fra Ivo Martinović – provincijal
fra Ivan Paponja – provincijski vikar, gvardijan, župnik
fra Zvonimir Brusač – provincijski vijećnik, provincijski tajnik, samostanski vikar
fra Marko Neretljak – učitelj zavjetovanika/bogoslova, provincijski promicatelj zvanja, samostanski vijećnik
fra Hrvoje Perković – učitelj postulanata i sjemeništaraca, samostanski vijećnik, ekonom
fra Jerko Penava
fra Božo Rimac
fra Marin Matančić – župnik u Gračanima
fra Dario Mican – bogoslov, svečano zavjetovan, apsolvent
fra Mirko Mišković – bogoslov, 4. godina studija
fra Josip Dolić – bogoslov, 3. godina studija
Nikola Luketić, Tomislav Sabađija – postulanti

Otvorite galeriju slika