Regionalni bratski susreti

Tijekom listopada 2018. g. održani su susreti braće u svim regijama Provincije: u Zagrebačkoj regiji 9. listopada u Belišću, u Zadarsko-splitskoj regiji 10. listopada u Zadru, u Kvarnerskoj regiji 19. listopada u Krku. Na svim su susretima zajedno sudjelovala trideset i petorica braće. Tema svih susreta bila je: Prijedlozi za raspravu na Generalnom kapitulu 2019. g.
Iz razgovora i zajedničkog razmišljanja proizišlo je osam prijedloga koji će se poslati Povjerenstvu za pripravu Generalnog kapitula: u međuprovincijskim konferencijama prirediti predstavljanje novoga odgojnog plana Reda i u toj prigodi održati za odgojitelje seminar o integralnom, cjelovitom odgoju; u međuprovincijskim konferencijama prirediti seminare o obnovljenom Pravilu i obnovljenim Ustanovama Reda i o Generalnom statutu; pozivati delegacije iz drugih provincija da predstave povijest, sadašnjost i perspektive svoje provincije; razmotriti mogućnost pomoći provincijâ u kojima raste broj članova provincijama koje imaju malo novih zvanja; u apostolatu dati prednost vlastitim institucijama u odnosu na prihvaćanje službi u župama; u godišnjem proračunu svakoga samostana predvidjeti izdatke za pomoć konkretnim osobama u potrebi; postaviti se prema suvremenim migracijama, posebno iz Azije i Afrike u Europu; obnoviti i uspostaviti stalne kontakte i susrete braće našega Reda s drugim trećoredskim zajednicama braće i sestara.
Susreti su bili prigoda i za zajedničko razmišljanje o sadašnjem redovničkom životu braće u Provinciji. Došlo se, između ostalog, do jasnijeg uvida kako „ne postoji kriza ideniteta“, on je opisan u temeljnim duhovnim dokumentima Reda, Pravilu i Ustanovama, nego kriza želje i zalaganja da se vlastiti redovnički identitet živi, oživotvoruje.

Fra Zvonimir Brusač