Preventivna zaštita stare knjižnične građe u Krku

I  novaci u knjižničarstvu

Voditeljica radova u našoj knjižnici u Krku gđa Suzana Njegač za provincijsku stranicu i Samostansku kroniku napisala je:

“Knjižnica Franjevačkog samostana Franje Asiškog u Krku broji oko 17.500 svezaka knjižnične građe sa zbirkom od 220 naslova časopisa i vrijednom zbirkom rukopisa. Unutar zbirke knjiga, u Baštinskoj zbirci nalazi se 2.591 knjiga tiskanih u razdoblju od 15. st. do 1850. godine.

Radi zaštite i trajnog očuvanja knjižnične građe Baštinske zbirke Samostana u razdoblju od 21. do 25. svibnja i od 28. svibnja do 1. lipnja 2012. provedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na knjižničnoj građi suradnjom Samostana i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu uz financijsku potporu i nadzor Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Poslove zaštite obavili su in situ stručni djelatnici Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu: Suzana Njegač, dipl. ing., konzervator-restaurator (voditeljica radova); Martina Pavec, dipl. ing. konzervator-restaurator, viši restauratori tehničari Sanja Grgić, Sanja Kulašić, Snježana Vlašić i Renata Belančić te Marina Srupar, grafički tehničar (knjigoveža). U organizaciji poslova sudjelovale su dr. sc. Dragica Krstić, voditeljica Odjela zaštite i pohrane knjižnične građe i dr. sc. Tinka Katić, knjižničarski savjetnik za baštinske zbirke iz Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo iz NSK.

Radovima su svakodnevno nazočili i predstavnici Samostana – gvardijan fra Vlado Rožić i knjižničar fra Joso Živković koji je pružio stručnu pomoć u identifikaciji i evidenciji te smještaju građe na police nakon obavljenih konzervatorsko-restauratorskih radova. U poslovima su pomagali i novaci fra Jurica Galić i fra Darijo Mican. Stručni posjet i pregled obavljenih konzervatorsko-restauratorskih radova obavio je Damir Sabalić, prof., konzervator Konzervatorskog odjela u Rijeci, 1.lipnja. 2012. godine.

Tijekom provedenih radova preventivno je zaštićena sva knjižnična građa 15.-18. stoljeća. Provedeni su sljedeći konzervatorsko-restauratorski radovi: mehaničko čišćenje, dezinfekcija, zaštitno opremanje građe, konsolidacija i konzerviranje oštećenih korica, prozračivanje građe, dokumentiranje radova, sastavljanje izvješća o stanju zbirke i izrada prijedloga daljnjih mjera zaštite i konzervatorsko-restauratorskih radova. Konzervirano je 1250 jedinica najstarije i najugroženije građe Baštinske zbirke, a dio građe opremljen zaštitnim arhivskim ovitcima.

S obzirom na stanje građe, planira se provesti nastavak radova tijekom 2013. godine.”