Predstavljen Modruški zbornik sa studijom o fra Petru Runji

U Samostanu sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu je u okviru provincijskog seminara za trajnu formaciju 22. svibnja 2018. predstavljen Modruški zbornik IX.‒X., 2016. u kojem je kao najveći prilog objavljen znanstveni članak Ivana Botice i Tomislava Galovića ''Sitni'' podatci za veliki opus. Biobibliografska studija o fra Petru Runji (1938. ‒ 2014.), str. 121-217.
Zbornik su predstavili Zvonko Trdić, član redakcijskog odbora i predsjednik Katedre Čakavskog sabora Modruše, izdavača zbornika, dr. sc. Boris Olujić, urednik zbornika i dr. sc. Željko Holjevac, član redakcijskog odbora, a studiju sami autori, koji su s fra Petrom surađivali posljednjih šest godina njegova života.


U uvodu je g. Zvonko Trdić prikazao ciljeve i postignuća udruge Katedra Čakavskog sabora Modruše od njezina utemeljenja prije deset godina te pohvalio stalnu suradnju i predanu zauzetost dr. Olujića i dr. Holjevca u priređivanju zbornika i posebnih izdanja Katedre. Fra Petar Runje je bio dugogodišnji suradnik i prijatelj Katedre, naglasio je. Dr. sc. Boris Olujić, izvanredni profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, istaknuo je da rad na objavljivanju Modruškog zbornika ima za cilj senzibilizirati hrvatsku javnost za upoznavanje ovog područja Hrvatske i njegove bogate povijesti, osobito zbog njegova sustavnog zanemarivanja u razdoblju 1945. ‒ 1990. Dr. Željko Holjevac, izvanredni profesor na istom odsjeku, istaknuo je da se u Modruškom zborniku stručni autori žele baviti nepoznatim, neistraženim temama modruškoga kraja koji je „metafora hrvatske crkvene i nacionalne povijesti“. Dr. sc. Ivan Botica, znanstveni suradnik na Staroslavenskom institutu u Zagrebu, je prikazao studiju o našem redovniku fra Petru Runji, povjesničaru franjevaštva i istraživaču glagoljaštva, te iznio kratak sadržaj njegovih važnijih djela. Fra Petar je za života sudjelovao na dvadesetak stručnih skupova, objavio 13 knjiga i 223 stručna članka; u njegovoj je ostavštini i velika rukopisna građa. Dr. sc. Tomislav Galović, docent na istom odsjeku Filozofskog fakulteta, koji se posebno bavi poviješću srednjega vijeka, zahvalio je svim suradnicima u priređivanju studije te istaknuo da su pisanjem studije željeli prikazati i vrednovati rad mr. fra Petra Runje kao povjesničara. Skrenuo je pozornost i na naslove deset njegovih neobjavljenih rukopisa koji se donose na kraju bibliografije te naglasio da se kao Prilog 2. prvi put objavljuje diplomski rad fra Petra Runje na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu pod naslovom Povijest prve hrvatske r. k. župe u Americi ‒ Svetog Nikole u North Side, Pittsburgh.


Na kraju predstavljanja provincijal fra Ivo Martinović je zahvalio autorima i predstavljačima i naglasio kako je fra Petar dao velik doprinos upoznavanju i čuvanju identiteta naše Provincije te rekao kako njegovu baštinu trebaju upoznati i nove generacije naših redovnika. Nakon predstavljanja svi su se sudionici okupili na susretu u samostanskoj blagovaonici.

Fra Zvonimir Brusač