Predavanje o fra Anđelku Badurini

 

Doc. dr. Tomislav Galović s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održao je 13. ožujka 2019. u Nadbiskupijskome pastoralnom institutu u Zagrebu predavanje „Franjevac i povjesničar umjetnosti: o. Anđelko Badurina (1935. – 2013.)“, na tribini u sklopu projekta Hrvatska glagoljaška baština, koji zajednički organiziraju spomenuti Institut i Društvo prijatelja glagoljice iz Zagreba. U predavanju je naglašen upravo glagoljaški segment života i rada fra Anđelka Badurine.

U sažetku predavanja se ističe: „Franjevac trećoredac glagoljaš o. Anđelko Badurina više je od pola stoljeća bio djelatno prisutan u našoj znanstvenoj javnosti i to ponajprije kao povjesničar umjetnosti i istraživač hrvatske glagoljske baštine. Gotovo su istoznačnice za njegovo ime djela: uredništvo i koautorstvo Leksikona ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva do danas objavljenog u čak pet izdanja, autorstvo monografijâ Uloga franjevačkih samostana u urbanizaciji dubrovačkog područja, višejezičnih Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj, te CD-ROM-a Hagiotopografija Hrvatske. Fra Anđelko Badurina profilirao se kao vrstan znalac srednjovjekovne povijesti umjetnosti, posebice iluminacije srednjovjekovnih rukopisa, te zaslužan istraživač hrvatskoga glagoljaštva i njegova franjevačkog trećoredskog ogranka.“

Doc. dr. sc. Tomislav Galović (Nova Gradiška, 1979.) završio je Pazinski kolegij ‒ klasičnu gimnaziju u Pazinu, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao povijest, arhivistiku, latinski jezik i rimsku književnost te doktorirao. Tajnik je i član Predsjedništva Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti u Zagrebu. Autor/koautor nekoliko knjiga i pedesetak znanstveno-stručnih radova, urednik zbornikâ, član uredništva nekoliko časopisa te organizator znanstvenih skupova. Sudjelovao je na 50-ak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova i javnih predavanja. Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2004. g. Novoizabrani je urednik „Bašćine“, časopisa Društva prijatelja glagoljice.