Predavanje fra Izaka Špralje na kolokviju o svećenicima glagoljašima

Dr. fra Izak Špralja, franjevac trećoredac, gvardijan samostana na Zaglavu (Dugi otok), održao je na znanstvenom kolokviju Svećenici glagoljaši i njihova ostavština u Zadru 20. listopada 2017. predavanje Tri svećenika glagoljaša koji su prenijeli Oče naš iz svećeničke pjevačke službe u pučko liturgijsko pjevanje.

Rekao je kako su sve do Drugoga vatikanskog sabora Otče naš na misi na dotadašnjem hrvatskom liturgijskom (crkvenoslavenskom) jeziku pjevala trojica župnika koji su potaknuli vjernike da u obnovljenom obredu na suvremenom hrvatskom liturgijskom jeziku pjevaju Oče naš hrvatskim napjevom. To su don Šime Maronić, župnik u Žmanu na Dugom otoku (1936.-1971.), don Marko Cvitanović, župnik u Pašmanu (1930.-1966.) i don Ivo Bareša, župnik u Zatonu kod Šibenika (1938.-1992.).

„To je jedinstvena pojava u povijesti u glagoljaškoj glazbenoj baštini, a s pogledom na povijest hrvatske glazbe to je veliki glazbeni dar hrvatskoj glazbi. Sačuvani glagoljaški napjev Otče naš u misi veliko je glazbeno otkriće i obogaćenje naše glagoljaške glazbene predaje“, rekao je u predavanju fra Izak.

Organizatori kolokvija bili su HAZU – Zavod za povijesne znanosti u Zadru i Udruga glagoljaša Zadar, a suorganizatori Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Provincija franjevaca trećoredaca. (usp. Ika – Tjedni bilten br. 44/2017 od 31. listopada 2017, str. 2-3)