Odluke i preporuke Kapitula 2013. g.

Odluke i preporuke Provincijskog kapitula 2013.

Nakon priprema na prijekapitulskim susretima, braća okupljena na provincijskom kapitulu u Samostanu sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu, od 2. do 5. travnja 2013. godine, usredotočila su se na sljedeća aktualna pitanja u kojima se očituju neki važniji vidovi sadašnje situacije i potrebâ Provincije te donijela odluke i preporuke kojima se, u sadašnjim okolnostima Crkve i društva, želi pridonijeti učvršćivanju identiteta zajednice u načinu života i djelovanja.

Odluke
1. Neka provincijska uprava imenuje promicatelja zvanja koji će biti na čelu povjerenstva čiji će članovi biti odgojitelji i druga braća. Neka naši samostani budu otvoreni za dolazak aspiranata i rad s njima, a povjerenstvo neka predloži samostan za odgoj postulanata.
2. Neka provincijska uprava poradi na boljoj medijskoj prisutnosti Provincije posredstvom izdavaštva, internetskih stranica i drugih suvremenih medija.
3. Neka se u Samostanu sv. Franje u Rijeci uredi dokumentacijski centar našeg subrata biskupa Srećka Badurine.
4. U svrhu promicanja i prezentiranja naše glagoljaške tradicije neka se uredi muzej trećoredske glagoljaške baštine u Samostanu sv. Franje u Krku.
5. Kapitul potvrđuje da je Dom za starije i nemoćne „Kuća sv. Franje“ u Odri suvremeni način očitovanja naše karizme vršenja djelâ milosrđa te da ostaje ustanovom Provincije. Neka se stoga nastavi i razvija duhovni i pastoralni vid naše prisutnosti i djelovanja u Domu. Provincijska uprava se zadužuje da ostvari odluke kapitula u vezi s upravljanjem Domom.
6. Neka provincijska uprava ostvari sve započete projekte radi poboljšanja uvjeta života i apostolata u Samostanu sv. Marije na Glavotoku, Samostanu sv. Marije Magdalene u Portu i Samostanu sv. Jeronima u Martinšćici.
7. «Pravilnik o upravljanju vremenitim dobrima» usvaja se ad experimentum na sljedeće četiri godine (2013. – 2017.).

Preporuke
1. Uz redovna okupljanja, kao što su regionalni susreti, samostanski zborovi, duhovne obnove, duhovne vježbe i druga, neka provincijska uprava potiče i animira i neformalna okupljanja braće radi rasta u bratskom zajedništvu.
2. Neka provincijska uprava izvidi mogućnosti za započinjanje postupka beatifikacije našeg subrata biskupa Srećka Badurine.
3. Neka braća upoznaju i prouče dokument Naše poslanje i djelovanje - Sadašnje stanje i perspektive koji je usvojen na ovom provincijskom kapitulu.