Objavljen dokument

Dokument "Naše poslanje i djelovanje. Sadašnje stanje i perspektive" objavljen je na ovim internetskim stranicama i dostupan je javnosti. Iz uvoda: "Povod i poticaj ovomu dokumentu su Smjernice za rad braće u župama koje je za svoj rad priredila Provincija Bezgrješnog začeća u Španjolskoj. Provincijski kapitul donio je 2009. odluku da Povjerenstvo za apostolat i pastoralni rad izradi sličan dokument za našu Provinciju. Poslije je za tu zadaću imenovano posebno povjerenstvo u kojem su bili fra Miroslav Barun, koordinator za apostolat i pastoralni rad, fra Zvonimir Brusač, koordinator za trajnu formaciju i redovničku duhovnost te fra Antun Badurina, fra Nikola Barun i fra Branko Lovrić. U jesen 2009. i u proljeće 2010. održani su regionalni bratski susreti o toj temi, a na njima se posebno isticalo da se takve smjernice ne ograniče samo na župni pastoralni rad, već da zahvate cjelinu provincijskih djelatnosti. Istaknuta je i želja da jedan takav dokument ne bude pisan kao obvezujući, nego da bude panoramski i, koliko je moguće, na crti našeg identiteta. Uzimajući u obzir sugestije i prijedloge braće, priređen je ovaj tekst u kojem se nastojalo sažeto skicirati ono što jesmo kao redovnička zajednica, kako djelujemo u Crkvi i narodu i čemu težimo. Drugim riječima, željeli smo sebi i onima koji ulaze u zajednicu posvijestiti, a svima drugima obznaniti, što radimo kao redovnička zajednica (sadašnje djelovanje) i što otkrivamo i zapažamo kao poticaje za budućnost. Konačni tekst usvojio je provincijski kapitul 2013."

Dokument možete pročitati na linku www.franjevcitor.hr/sadrzaj/nase-poslanje-i-djelovanje/202/