Nova uprava Provincije sv. Franje Asiškog, Italija

U Samostanu sv. Antuna u Asizu je, poslije izbora provincijala, 26. travnja 2019. izabrano i novo provincijsko vijeće Provincije sv. Franje Asiškog u Italiji.
Članovi nove provincijske uprave su fra Paolo Benanti, provincijal, fra Alceo Grazioli, provincijski vikar, fra Daniele Randazzo, prvi vijećnik, fra Francesco Botterio, drugi vijećnik, fra Mauro Dipalo, treći vijećnik i fra Alessio Maglione, četvrti vijećnik.