Izlet u Istru

Pošli smo obići stope i mjesta gdje su naši stari fratri svojim redovničkim životom i radom ostavili neizbrisiv trag. Prisutnost franjevaca trećoredaca glagoljaša u Istri veže se uz nekolicinu mjesta, a jedno od njih - gdje nas u sjećanju starih još pamte i o nama pričaju kao o fratrima u črnom - jest u mjestu Vižinadi. Tu na obroncima Božjeg Polja smještena je crkva Blažene Djevice Marije i ostatci samostana. Sama crkvica građena je u 15.st od strane viteškog reda ivanovaca, a danas privlači hodočasnike bogato oslikanim freskama izrađenima u čuvenoj radionici slikara Ivana iz Kastva. Ove kasnogotičke freske prikazuju prvi grijeh, navještenje, Gideonovo runo, Davidove molitve i Josipov povratka iz Egipta, a naročito treba istaknuti da je na sjevernom zidu doslovno preslikan prvi i osmi list tzv. biblia pauperum. Također imamo prikaz krunjenja Bogorodice kao i ikonografski prikaz četvorice evanđelista koje okružuju dvanaestorica apostola sa svitcima u kojima su umetnuti dijelovi Vjerovanja. Treba istaknuti da smo uočili i kip sv. Roka, svetca koji je svoj život posvetio brizi za oboljele od kuge, a koga su štovali naročito naši fratri koji su uz samostane imali hospicije za oboljele gdje su njegovali različite bolesnike. Ovdje smo izmolili i srednji čas te Anđeoski pozdrav. Zahvaljujemo župniku Leonardu Krakanu koji nam je ostavio ključeve crkve da možemo u nju ući. Nakon obilaska crkve uputili smo se prema mjestu Bertonigla gdje smo ručali u restoranu Astarea. Poslije objeda nastavili smo obilazak naših samostana. Sljedeće mjesto bilo je Novigrad i posjet crkvi Blažene Djevice Marije Gospe od Karmela, uz koju se nekoć nalazio mali samostan u kojemu su se izmjenjivali dominikanci (XV. - XVII. st.), augustinci (druga polovina XII. st.) te mi, franjevci trećoredci glagoljaši (sredina XVIII. st.). Dočekao nas je župnik Luka Pranjić koji nam je ukratko predstavio župu i pastoralno djelovanja te pokazao jedini sačuvani ostatak nekadašnjeg samostana. U povratku smo svratili kod obitelji Rossi na njihovo poljoprivredno imanje u malom mjestu Bajkini u blizini Vižinade i kušali nekolicinu vinskih sorti istarskog vinskog kraja. Imali smo lijepo druženje s najstarijim članom obitelji Rossi „nonom“ Federicom, koji se s 90 godina na leđima još sjeća priča o črnim fratrima. U ovom „mini“ provincijskom izletu sudjelovala su fratri iz naša tri samostana: iz samostana na Ksaveru kao inicijator ideje gvardijan fra Iko, fra Marko i fra Josip; iz samostana u Odri gvardijan fra Branko, fra Niko i fra Anto te iz krčkog samostana sv. Franje gvardijan fra Antun i fra Milan a pridružio se i provincijal fra Ivo, koji je u vizitaciji braće, te fra Petar iz Ogulina. Voditelj puta bio je naš dragi provincijski prijatelj Radomir Popović. 

fra Josip Dolić