Izabrani novi provincijski vikar i provincijski vijećnici

Izravnim glasovanjem braće slanjem glasovnica u petak, 10. veljače 2017., za novoga je provincijskoga vikara u Provinciji franjevaca trećoredaca glagoljaša izabran fra Ivan Paponja, sadašnji gvardijan Samostana sv. Ivana u Zadru i župnik istoimene župe. Za nove provincijske vijećnike na isti su način izabrani fra Zvonimir Brusač, fra Petar Grubišić, fra Branko Lovrić i fra Ivan Široki. Izbor je potvrdio generalni ministar fra Nicholas Polichnowski. Za provincijala je prije mjesec dana izabran fra Ivo Martinović. Uvođenje u službu novoga provincijala, novoga vikara i vijećnikâ, kojemu će predsjedati Generalni ministar, bit će 18. travnja 2017. u Samostanu sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu na  početku provincijskoga kapitula.