Godišnji susret gvardijana i članova provincijske uprave

U samostanu sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu održan je 4. ‒ 5. ožujka redovni godišnji susret gvardijana i članova provincijske uprave franjevaca trećoredaca. Prvi dio susreta bio je posvećen dokumentu „Ekonomija u službi karizme i poslanja“, smjernicama Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života iz 2018. g. Provincijal fra Ivo Martinović je, pozdravljajući sudionike, najavio da će Hrvatska redovnička konferencija tijekom godine prirediti različite susrete na temu tog dokumenta. Sadržaj i poruke smjernicâ prikazao je fra Zvonimir Brusač, provincijski koordinator za trajnu formaciju. Pitanja i načini upravljanja vremenitim dobrima, u nastojanju da ona budu u službi poslanja zajednice, postala su u posljednje vrijeme još važnija zbog smanjenja broja članova u redovničkim zajednicama i zbog općih i lokalnih socijalnih okolnosti, često obilježenih ekonomskom krizom.
Sudionici su zatim u dvije skupine, polazeći od provincijskog dokumenta „Naše poslanje i djelovanje“, razmotrili koji se oblici djelovanja „ostvaruju“, a koji se „djelomično ostvaruju“ te kakva je perspektiva tih oblika djelovanja. Istaknuto je da su oblici djelovanja koji se sada dobro ostvaruju ‒ pastoral sakramenta pomirenja, župna služba, pomaganje potrebitima i nemoćnima, gostoprimstvo u samostanima, duhovna asistencija Franjevačkom svjetovnom redu i Franjevačkoj mladeži te čuvanje i prezentiranje provincijske kulturne baštine ‒ uistinu bitni i važni u poslanju Provincije. Primijećeno je da su suvremeni mediji komunikacije znak vremena i da treba raditi na većem i intenzivnijem služenju medijima u evangelizaciji i u djelovanju kojim se ostvaruje vlastita karizma i poslanje.
U drugom dijelu gvardijani su prikazali i interpretirali godišnja izvješća koja su poslali provincijskoj upravi. Posebna je pozornost, u svjetlu polazištâ, smjernicâ i uputâ spomenutoga dokumenta Kongregacije, bila posvećena dijelovima izvješća o upravljanju vremenitim dobrima. Provincijal je na kraju, osvrnuvši se na važnije događaje u prošloj godini, istaknuo koliko su „odgovornost, transparentnost i povjerenje“ u upravljanju dobrima važni za zajednički bratski život u samostanima i Provinciji.

Fra Zvonimir Brusač