Godišnji susret gvardijana i članova provincijske uprave

U Zagrebu je, u samostanu sv. Franje Ksaverskoga, 19.-20. veljače 2018. održan godišnji susret gvardijanâ samostanâ franjevaca trećoredaca i članova provincijske uprave. Sudjelovala su jedanaestorica gvardijana i svi članovi uprave.

Provincijal fra Ivo Martinović, koji je vodio susret, na početku je pozdravio sve sudionike ističući kako je susret znak i očitovanje zajedništva braće, ljubavi prema Provinciji i odgovornosti prema drugoj braći i prema provincijskim duhovnim i vremenitim dobrima. „Ovaj susret“, rekao je „ima za svrhu bolje upoznavanje i vrjednovanje života Provincije, života i rada braće, apostolata i pastorala, cjelokupne stvarnosti“ te istaknuo da susret ima nekoliko dimenzija koje su sve jednako važne: duhovnu, zajedničarsku, formativnu, informativnu i rekreativnu.


U prvom dijelu susreta, koji je bio posvećen trajnoj formaciji sudionikâ, fra Zvonimir Brusač, provincijski koordinator za trajnu formaciju, prikazao je smjernice Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života pod naslovom Za novo vino nove mješine. Od Drugoga vatikanskoga koncila naovamo posvećeni život i još uvijek prisutni izazovi. „Novo vino“, plodove poslijekoncilske obnove posvećenog života, treba uliti u „nove mješine“, u nove strukture upravljanja, odgoja, odnosâ i služenja, u strukture koje odgovaraju suvremenim prilikama. To „novo vino“ treba sazrijeti i sačuvati se u novim, stabilnim mješinama. Samo će se iz takvog vina moći osmišljavati novi i dugoročni putovi. Prije davanja smjernicâ dokument konstatira nekoliko prisutnijih slabosti u sadašnjoj stvarnosti posvećenog života na univerzalnoj razini. U nekim se zajednicama može govoriti o manjku vjerodostojnosti koji utječe na život mlađih članova i na smanjeni broj novih zvanja. Za druge se zajednice može reći da su u njima prekobrojne aktivnosti „preprjeka postojanu duhovnome životu koji je kadar jačati i podupirati želju za vjernošću“. U zajednicama je općenito, upućuje nas dokument, potrebno više razgovora, dijaloga, više razmjene mišljenjâ o stvarnosti u kojoj se živi i o vrjednotama koje sama zajednica želi živjeti i promicati; potrebno je razvijati kvalitetne odnose i komunikaciju i dijalog između poglavara i članova i između samih članova, posebno dijalog starije i mlađe generacije. Poglavari se pozivaju da svoju službu obavljaju u strpljivu prihvaćanju i slušanju članova zajednice. U odgoju treba jasnije i dosljednije povezivati i ostvarivati duhovnu i ljudsku dimenziju. Trajnu formaciju treba dosljednije organizirati i provoditi, posebice na razini mjesne zajednice i na osobnoj razini. U radu u skupinama, na temelju zapažanjâ i smjernicâ predstavljenoga dokumenta, razmotreni su sadašnje stanje redovničkog života u Provinciji i vjernost „karizmatskom profilu“ Reda i Provincije. Obnovljeno Pravilo i obnovljene Ustanove, Generalni statut i Provincijski statut u kojima je definiran karizmatski profil Reda i Provincije, sadrže, naglašeno je, „novo vino“ poslijekoncilske obnove koje treba i dalje upoznavati, produbljivati i usvajati u životu i djelovanju.


Drugoga su dana gvardijani podrobno izvijestili o životu i djelovanju braće u svojim samostanima u 2017. g., o poteškoćama s kojima se susreću, o upravljanju vremenitim dobrima, o značajnim događajima u prošloj godini te o najvažnijim planovima za ovu godinu. Nakon izvještajâ govorilo se o pitanjima koja su zajednička svim samostanima. Potvrđena je potreba ovakvog susreta, osobito radi razmjene informacijâ i iskustava i radi pomoći gvardijanima u njihovoj službi i u njihovoj trajnoj formaciji. Preporučeno je da se sadržaji budućih susreta što više usklade s najaktualnijim pitanjima i potrebama gvardijanâ. U osvrtu na susret Provincijal je pohvalio zauzetost gvardijanâ i njihovu uključenost u ostvarivanje poslanja svojih samostana, upozorio na područja na kojima se treba više založiti te ih potaknuo da, unatoč objektivnim i subjektivnim poteškoćama i granicama, nastave živjeti i raditi vođeni kršćanskim optimizmom.

Fra Zvonimir Brusač, TOR