Fra Mirko Mišković: magistar teologije i dobitnik Dekanove nagrade

Naš bogoslov fra Mirko Mišković završio je petogodišnji integrirani Filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademski naziv magistar teologije. Diplomu o završetku studija primio je na Dan Fakulteta, 11. ožujka 2019., na prigodnoj svečanosti u Nadbiskupijskome pastoralnom institutu u Zagrebu.
Završni ispit, položen izvrsnim uspjehom, obuhvaćao je mentorovu ocjenu diplomskog rada, predstavljanje i obranu tog rada pred ispitnim povjerenstvom te ispit iz teza s područja osnovnih teoloških disciplina i iz jedne izborne teološke discipline. Naslov završnoga rada, izrađenog pod vodstvom doc. dr. sc. Andree Filić, je „Petar je progovorio po Leonu“: recepcija „Dogmatske poslanice Flavijanu“ Leona Velikoga kod otaca Kalcedonskoga koncila (I. – V. sjednica). U prilogu rada donesen je prvi integralni prijevod Dogmatske poslanice Flavijanu s latinskoga na hrvatski jezik, koji je izradio fra Mirko.
Na svečanoj javnoj sjednici Fakultetskog vijeća prigodom 350 godina zagrebačkoga Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu, održanoj istog dana, fra Mirko Mišković je primio posebnu Dekanovu nagradu „za znanstvenu izvrsnost u izradi diplomskoga rada i posebnu zauzetost u vršenju službe demonstratora“. Fra Mirko je bio demonstrator na dvije katedre: Katedri Svetog pisma Novoga zavjeta (Grčki jezik, Grčki biblijski jezik), Katedri ekumenske teologije (Hrvatski crkvenoslavenski jezik i književnost) te za kolegije Latinski jezik I i Latinski jezik II.
Na dodjeli diplome i primanju nagrade bili su nazočni odgojitelj bogoslova fra Marko Neretljak, bogoslov fra Josip Dolić, kandidat Matej Marić, fra Mirkovi roditelji i braća te njegova rodbina i prijatelji. Nakon svečanosti na Institutu fra Mirkovi su gosti sudjelovali i na svečanome samostanskom ručku na Ksaveru.