Delegacija sv. Bonaventure, Bangladeš

Povijest pokazuje da su političke prilike utjecale na ukidanje i zatvaranje provincija. U Bangladešu je razvoj političkih događaja doveo do rađanja novog entiteta, Delegacije sv. Bonaventure...

Pročitaj više
Delegacija sv. Ivana Krstitelja, Švedska

Dvojica luteranaca, jedan Šveđanin, drugi Amerikanac, studirali su 1970. godine psihologiju religije na sveučilištu u Uppsali. Otkrili su da ih privlači sv. Franjo Asiški i zaželjeli služiti unutar Švedske Crkve kao franjevci.

Pročitaj više