Svetkovina sv. Marije Magdalene na Portu

Porat, 22. srpnja 2018. g.

Pročitaj više
Srebrni svećenički jubilej fra Ivana Širokog

Kloštar Podravski, 11. srpnja 2018. g.

Pročitaj više
Mlada misa fra Darija Micana

Glamoč, 8. srpnja 218. g.

Pročitaj više
Preminuo Nedjeljko Ricov

Zadar, 2. srpnja 2018. g.

Pročitaj više
Susret ministranata na Glavotoku 2018

Glavotok, 25. do 30. lipnja 2018. g.

Pročitaj više