Sprovod fra Lovre Jelušića

Izvještaj sa sprovoda fra Lovre Jelušića

Pročitaj više
Preminuo fra Lovro Jelušić, franjevac trećoredac

U 77. godini života, 59. godini redovništva i 50. godini svećeništva

Pročitaj više
Mlada misa fra Jurice Galića

Izvještaj s mlade mise fra Jurice Galića

Pročitaj više
Sprovod fra Vlatka Badurine

Izvještaj sa sprovoda fra Vlatka Badurine

Pročitaj više
Životopis fra Vlatka Badurine, franjevca trećoredca (1939.-2016.)

Nekoliko crtica iz života našega subrata

Pročitaj više
Preminuo fra Vlatko Badurina, franjevac trećoredac

Preminuo fra Vlatko Badurina u 78. godini života, 60. godini redovništva i 53. godini svećeničke službe.

Pročitaj više
Susret ministranata i dječjih zborova Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša

U subotu, 4. lipnja 2016. godine u crkvi sv. Franje Ksaverskog na Ksaveru, održan je tradicionalni susret dječjih zborova i ministranata.

Pročitaj više